Kurs

LSVK inviterer til Kretsdommerkurs og Forbundsdommerkurs i mars.

Kretsdommerkurs lørdag 23. mars kl 9-15 på Ekeberg

Det trengs alltid nye dommere, i hele Oslo og Akershus.

Forbundsdommerkurs søndag 24. mars kl 9-15 på Ekeberg

Se vedlagt invitasjon og del med aktuelle i din klubb.

Det jobbes også med å få arrangert starterkurs i løpet av våren.

Minner samtidig om Samarbeidsmøtet tirsdag 12. februar kl 12-18, og håper du melder deg på om du ikke har gjort det allerede! Eller får med andre fra din klubb som bør delta! Se egen innkalling.