Om oss

Tilknytning

Oslo Svømmekrets er et organisasjonsledd under Norges Svømmeforbund, underlagt Norges Idrettsforbund og herunder også underlagt NIF`s og Svømmeforbundets lover og bestemmelser.

Målsetting

Oslo svømmekrets har som målsetting å støtte fylkets svømmeklubber, gjennom å formidle informasjon, tilby opplæring/kurs/seminarer og bidra til at klubbene kan drive sine aktiviteter ut i fra den enkelte klubbs ambisjonsnivå, i henhold til gjeldende regler og verdinormer.
Oslo Svømmekrets har også ansvaret for tildelingen av bassengtider for idretten på de kommunale badene i Oslo.