Kretsstyremøtet 10. oktober 2019

Godkjent referat fra møtet er lagt ut her

Neste styremøte: 21. november 2019