Kretsstyremøtet 21. november 2019

Godkjent referat fra møtet er lagt ut her

Neste styremøte: 9. januar 2020