LSVK arrangerer dommerkurs for Oslo/Akerhus klubber

LSVK inviterer til Kretsdommerkurs og Forbundsdommerkurs i mars.

  • Kretsdommerkurs lørdag 23. mars kl 9-15 på Ekeberg, Det trengs alltid nye dommere, i hele Oslo og Akershus.
  • Forbundsdommerkurs søndag 24. mars kl 9-15 på Ekeberg

Det jobbes også med å få arrangert starterkurs i løpet av våren.

Invitasjon finner under kurs spalten øverst på siden.

Minner samtidig om Samarbeidsmøtet tirsdag 12. februar kl 12-18, og håper du melder deg på om du ikke har gjort det allerede! Eller får med andre fra din klubb som bør delta! Se egen innkalling.

Kretsstyremøte

Det blir førstkommende torsdag (24.01.19) gjennomført kretsstyremøte.

Det vil på dette møtet vil følgende saker bli gjennomgått:

  • Tildeling for 2019-20
  • orientering om prosess med BYM og OIK
  • diskusjon om vår prosess og involvering av medlemsklubbene
  • NSF sitt Ting
  • Årsmøte, fastsette dato
  • fordele oppgaver
  • iverksetting av valgkomite etc.