Vika Idrettsforening

Den 26. januar 1918 ble Vika Idrettsforening stiftet.

I dag driver Vika IF kun med vannpolo. 

Vannpolo er en internasjonal idrett som kombinerer svømming, ballferdigheter, lagspill og sammenhold, fart og styrke. 
I Norge er det ca. 8 klubber som spiller, og i Oslo er for tiden bare en klubb; Vika Idrettsforening.

Vår hjemmebane er Tøyenbadet, der vi normalt trener 3 ganger i uka.
For tiden er Tøyenbadet stengt, og derfor har vi trening kun 1 gang på Lambertseter bad.
 
Vi er aktive både på junior og seniorsiden. 
De som spiller vannpolo hos Vika har ofte vært tidligere konkurransesvømmere eller spilt vannpolo i utlandet. Vika har et internasjonalt miljø.

For tiden er det ingen egen jenteserie i Norge så jentene trener og spiller sammen med guttene. 

Vika deltar i vannpoloturneringer i inn og utland, blant annet Nordic Open der vi møter de beste nordiske og baltiske lagene. 
Vi samarbeider med Karlstad SS, og enkelte av våre spillere spiller i Svenske Eliteserien sammen med dem. 

Vika IF trenes av Giuseppe Panzella.

Kontakt oss på:
E-post: kontakt@vika-if.no
Hjemmeside: www.vika-if.no

Litt VIKA-historie

Det er vel kjent for de fleste, uansett hvor de bor i dette land, at Vika var en sterkt særpreget bydel i Oslo.
Når vi sier ”var”, er det fordi den gamle bebyggelsen for lengst er borte.
I dag er områdene rundt Rådhuset gitt en ny profil, og det er gjort så grundig at selv en moden generasjon bare har høyst uklare minner om det som engang var Vika.

Dagens Vika har ikke den fjerneste likhet med den bydelen som opprinnelig lå her og som var til en så stor forargelse for det gode borgerskapet og fikk det hele til å klø i fingrene på fremtidsrettede planleggere.

Ennå finnes det Osloborgere som husker det gamle Vika med et smil, en hoderysten og en smule vemod. For hva man enn kan si om denne kanskje litt skumle, maleriske bydelen, befolket med arbeidere, fattigfolk og løse fugler; den hadde miljø og et frodig liv. Vikagutten med sin ramsalte replikk ble dens varemerke.

Og midt i denne bydelen, nærmere bestemt i Engensgate, ved tidligere Vestbanestasjonen (idag Nobels Fredsenter), ble Vika Idrettsforening stiftet. Aldri har vel en idrettsforening hatt en større og vanskeligere brakkmark å pløye enn nettopp bydelen; Vika.

Her var det ikke bare sekunder og meter det gjaldt, men virkelige tak for å høyne kulturen blant ungdommen. 

Det skjedde en gjennomgripende forandring i Vika-familiene da guttene, og senere jentene, ble med i idrettsforeningen.

Garderobeforholdene var gjennomsiktige den gangen. Det en hadde av påkledning var ikke lett å skule.
En ble nødt til å være mer nøye med undertøyet sitt.
Med treningen fulgte også bad, som gjorde at renslighetssansen ble hevet ganske betraktelig.

Vika Idrettsforening har gjort en selvstendig sosial innsats og en samfunnsinnsats som ga seg mange lysende innslag under okkupasjonen og den 2. verdenskrig. Flere av foreningens tillitsmenn, har også hatt, og har overskudd nok til å delta i styre og stell i kretser og forbund. 

På den sportslige fronten kunne foreningen hevde seg blant de beste og har i årenes løp vunnet flere hundre AIF-mesterskap, Norske- og Nordiske mesterskap, mesterskap i Arbeiderolympiader og har blitt tildelt 13 kongepokaler til våre lag og medlemmer.

Av forskjellige idretter som har vært representert i Vika I.F. kan nevnes fotball, håndball, bandy, ishockey, boksing, svømming, vannpolo, sykling, friidrett, m.m.

I dag brukes ikke lenger stednavnet ”Vika” i Oslo, med samme betydning som før. Den har gått over fra å være en stedsklubb til å være en storbyklubb, som rekrutterer sine med fra hele Oslo og omegn.

Men Vikaånden lever i det nye miljøet, og det begrep at idrett rommer noe langt mer enn idretts teknikk, kan merkes blant dagens medlemmer.